Jdi na obsah Jdi na menu
 patrioti-2.jpg

 

     

Na základě poptávky občanů vzniklo v našem městě nové uskupení s názvem  "RUMBURŠTÍ PATRIOTI",  které se v komunálních volbách (5. a 6. října 2018) ucházelo o přízeň voličů. Pozitivním překvapením pro nás bylo, že jsme v rámci naší volební premiéry získali dva mandáty. 

Hlavním naším cílem a snahou je co nejvíce zapojit občany do věcí veřejných - a proto jsme volební program tvořili společně s občany, kteří projevili zájem a napsali nám na náš e-mail: rumbursti-patrioti@seznam.cz.

Děkujeme všem Vám, kteří jste nám zaslali náměty a připomínky k volebnímu programu.  Na oplátku slibujeme, že se o Vaše názory a připomínky budeme zajímat i nadále.

 

Jsme
PATRIOTI, kteří ve volebním programu neslibují lákavé a nereálné sliby.
PATRIOTI, kteří chtějí v našem městě dostupnou a kvalitní lékařskou péči.
PATRIOTI, kterým není jedno, co se děje ve veřejném prostoru.
PATRIOTI, kteří nebudou pořizovat veřejné zakázky malého rozsahu za velké peníze.
PATRIOTI, kteří neříkají, „s tím se nedá nic dělat“.
PATRIOTI, kteří vědí, že zastupitel města nemůže být dodavatel města.
PATRIOTI, kteří vědí, že o záměrech města je lepší nejdříve diskutovat.
PATRIOTI, kteří budou naslouchat občanům.
PATRIOTI, kteří nemlčí.

 

pats1200.png

 

 

 

 

Co je patriotismus ?

Z řeckého patriotes = rodák, krajan - též vlastenectví - obecně znamená oddanost pospolitosti, k níž člověk náleží. Projevy tzv. lokálního patriotismu tvořily součást pocitu kulturní identity. Od 18. st. získává patriotismus nový význam, který překračuje pouhou svázanost s rodným krajem. Vlast (patrie) označuje ideál svobodné země, o jejíchž osudech rozhodují samotní občané.

Pocit vlastenectví se kryje s pocitem svobody, práv, ale i štěstí z toho, že člověk náleží do určité pospolitosti. Voltaire vysvětluje význam slova vlast jako "pospolitosti zájmů" sdílené svobodnými občany. Pojem patriotismus je tak úzce svázán s pojmy svoboda a humanita. 

PATRIOTISMUS se stává výrazem pro osvícené veřejné mínění, které je prodchnuto zájmem o veřejné blaho a o humánní zákony (viz osvícenství)."Patriot" je altruistickým přítelem svobody a lidskosti. 

Čerpáno ze Sociologické encyklopedie.

 

 

17. 7. 2019

Nemocnice v Rumburku ...

/ Rubrika: "aktuality"

patrioti-2.jpg  Vyjádření Rumburských patriotů k Lužické nemocnici a poliklinice ,a.s.

 
Celý příspěvek

16. 2. 2019

Přátelské setkání (15.2.2019)

/ Rubrika: "aktuality"

paaa.jpgDne 15.2.2019 proběhlo v Klášterní vinárně setkání kandidátů, kteří měli odvahu kandidovat v komunálních volbách pod značkou "Rumburští patrioti".

 
Celý příspěvek

12. 1. 2019

Komise Rady města Rumburk

/ Rubrika: "aktuality"

patrioti-2.jpg

Dne 9. ledna 2019 proběhla Rada města Rumburk - na které byli zvoleni členové komisí.

 
Celý příspěvek

23. 12. 2018

Rumburské patrioty bude ve Finančním výboru zastupovat Jiří Diviš

/ Rubrika: "aktuality"

 

kandidatka.jpgDne 18.12.2018 se konalo 2. zastupitelstvo města.  Náš kandidát Jiří Diviš uspěl mezi nominanty a získal nejvyšší počet hlasů (na ZM bylo přítomno 22 zastupitelů a Jiří obdržel 22 hlasů).

 
Celý příspěvek

7. 10. 2018

Děkujeme za podporu

/ Rubrika: "aktuality"

patrioti-2.jpg 

 

Rumburští patrioti jsou mile překvapeni volebním výsledkem. 

Vaší podpory si vážíme ! 

 
Celý příspěvek

2. 10. 2018

RUMBURŠTÍ PATRIOTI: „ rozhodne Váš hlas“

/ Rubrika: "aktuality"

pats1200.png

Již za několik hodin půjdeme k volebním urnám, abychom dali hlas svému politikovi, o němž se domníváme, že bude skutečně hájit naše zájmy.

 

 
Celý příspěvek

26. 9. 2018

Rumburští patrioti chtějí důkladnou analýzu odpadového hospodářství

/ Rubrika: "aktuality"

  ecosort.jpg  Rumburští patrioti jsou toho názoru, že nabídka svozu odpadu zdarma je jen populistickým heslem a především veřejným úplatkem pro ty, kteří stranu, jež to nabízí, budou volit.

 
Celý příspěvek

10. 9. 2018

Chceme bez doplatku jen nejkritičtější místa

/ Rubrika: "aktuality"


dum-fuj.jpg

Vymezit problémové lokality, kde nově příchozí obyvatelé nedostanou doplatek na bydlení, máme v programu i my RUMBURŠTÍ PATRIOTI.

 
Celý příspěvek

3. 9. 2018

Odpadové hospodářství máme také v programu

/ Rubrika: "aktuality"

img_2139.jpg   Rumburští patroti chtějí zefektivnit odpadové hospodářství

 
Celý příspěvek

15. 8. 2018

Krajská zdravotní je v dobré ekonomické kondici

/ Rubrika: "aktuality"

kraj.jpegAkciová společnost Krajská zdravotní (KZ) potvrdila výsledky hospodaření společnosti za první pololetí roku 2018. Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, se 6900 pracovníky největším zaměstnavatelem v regionu a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

 
Celý příspěvek