Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 9. 2018

Rumburští patrioti chtějí důkladnou analýzu odpadového hospodářství

Rumburští patrioti jsou toho názoru, že nabídka svozu odpadu zdarma je jen populistickým heslem a především veřejným úplatkem pro ty, kteří stranu, jež to nabízí, budou volit.

Každý obyvatel města platí za odběr elektřiny, plynu, vody, stočné, kabelovou televizi, internet a další služby, které chce využívat. Pokud neplatí, nemá je. A tak by to mělo být rovněž u svozu odpadu. I v jeho případě totiž platí heslo, že co je zadarmo, toho si lidé neváží. Své o tom vědí města, jež už dnes svoz odpadu zdarma svým obyvatelům nabízejí. Vesměs se potýkají s tím, že lidé nemají motivaci ke třídění. Náklady na likvidaci se pak zvyšují, protože všechno smetí končí ve stejné popelnici, jako směsný komunální odpad.

Přestože se v Ústeckém kraji nachází řada měst, kde lidé neplatí za likvidaci odpadu, odborníci soudí, že toto řešení není správné ani motivující k třídění odpadů. I proto možná Ústecký kraj patří mezi jedny z nejhorších krajů v České republice v odpadovém hospodářství a ve třídění odpadů.

V Rumburku je nutné provést důkladnou analýzu v systému odpadového hospodářství. Bez ní nelze stanovit systém likvidace odpadů, jenž bude výhodný pro město i jeho obyvatele. Taková analýza ukáže způsoby, jak by se daly snížit současné náklady za likvidaci odpadů.

Domníváme se, že poplatek za nádobu za pololetí ve výši 1 400,-- Kč s týdenním odvozem je pro 4 člennou rodinu dost vysoký. Proto je potřeba dosáhnout toho, aby lidé více třídili, aby se vyváželo v delším časovém úseku. Velkým přínosem je likvidace bioodpadu ve zvláštních popelnicích nebo zavedením kompostérů u rodinných domků. Na získání kompostéru existují také dotační tituly, které město Rumburk již v minulosti využilo. Nutností je také rozmístění nádob na papír, plasty a další vytříděný odpad do více ulic, na více míst, umožnit lidem ukládat nebezpečný odpad (pneumatiky, suť) do sběrného dvora, a to alespoň jednou měsíčně zdarma, samozřejmě s omezením váhy či kusů. Možností může být i to, že lidé, kteří si sami pořídí k rodinnému domku nádobu třeba na plasty, mohou mít úlevu při platbách za svoz. Například jedna popelnice na plast rovná se půl roku svoz zadarmo.

Řešením by mohly být i vlastní městské technické služby. Ústecký kraj má dotační politiku na vybudování technických služeb, třídiček a svozových automobilů. Vstupní kapitál by se tímto mohl znatelně snížit.

Aby si lidé uvědomili, že třídění a následná likvidace odpadů není službou zbytečnou, je nutná důsledná osvěta už ve školách. V některých městech pořádají nejrůznější soutěže ve třídění odpadů a nejlepší třídiči jsou městem odměňováni.

Lidé musí vědět, že třídění odpadu je přínosné, neboť zlepšuje kvalitu životního prostředí.